O nás

 

Rodinné a komunitní centrum Housátko, z.s. je nákelský spolek, který se v současné době snaží nabídnout dětem sportovní kroužky a letní příměstské tábory, rodičům zajímavé přednášky a všem tématicky zaměřené dílničky. Jelikož nemáme žádný vlastní prostor, kde by se mohly naše akce konat, je hlavním cílem spolku takové místo vybudovat a vytvořit tak veřejný prostor – rodinné a komunitní centrum v Nákle, které bude sloužit všem.

 

Centrum by se stalo místem pro vzájemné setkávání rodin s dětmi, umožňující návštěvníkům (těhotným dívkám, ženám, maminkám a tatínkům s malými dětmi, babičkám, dědečkům a dalším) aktivně trávit volný čas společně a pomoci tak rodinám vypořádat se se zátěží a problémy, které celodenní péče o dítě přináší. Tímto způsobem bude posilovat prvořadou a nezastupitelnou úlohu mateřství, rodiny a rodičovské výchovy. Nemalou měrou tak chce přispívat k socializaci dětí a jejich všestrannému rozvoji osobnosti od útlého věku díky zapojení do zájmových činností.

 

Naším cílem je vytvoření místa, kde jsou děti vítány a kde mohou návštěvníci zažít pocit sounáležitosti a načerpat energii pro další všední dny. Chceme připravit pro děti přirozené prostředí vrstevníků jako prostředek šetrné adaptace dětí na cizí prostředí a jejich přirozený návyk  na kolektiv. Umožnit návštěvníkům centra vzájemný společenský i neformální kontakt při současném respektu k individuální a názorové odlišnosti, umožnit jim získávat poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života. Podporujeme kojení jako nejvhodnější formu výživy narozených dětí.

Samozřejmou součástí je umožnění seberealizace jednotlivých členů sdružení formou zapojení se do přípravy programu i vedení RKC v podobě využití vlastních schopností a znalostí a přispět tak ke zvyšování kvalifikace rodičů na mateřské dovolené a tím i jejich ceny na trhu práce.

 

Podpora projektu "Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí".

 
Děkujeme Nadačnímu fondu Veolia za podporu našeho centra udělením MINIGRANTU v hodnotě 12 000Kč, za které byl pořízen terapeutický bazén s balónky a molitanové kostky pro děti.

 

Děkujeme všem, kteří pomohli materiálně i finančně obci Troubky na přerovsku při povodních v květnu a červnu 2010